Prawo cywilne we Wrocławiu

Prawo cywilne jest to zbiór danych norm i zasad obowiązujących na pewnym terytorium w konkretnym czasie. Oprócz prawa cywilnego możemy wyróżnić również:
– prawo karne,
– prawo administracyjne,
– prawo gospodarcze,
– prawo handlowe,
– prawo pracy,
– prawo konstytucyjne
oraz
– prawo unijne.
Kodeks cywilny zawiera całą materię prawa cywilnego. Stosunek cywilno-prawny to taki, gdzie podmiotami mogą być osoby fizyczne oraz prawne.
Osoba fizyczna to człowiek od żywego urodzenia, aż do śmierci.
Stosunek cywilno-prawny wyróżnia się tym, że jego podmioty są równorzędne względem siebie, a przedmiot tego stosunku zazwyczaj ma charakter materialny. Podmioty występujące w stosunkach cywilno-prawnych muszą posiadać zdolność prawną.
Zdolność prawna jest to zdolność do bycia podmiotem prawa cywilnego, co oznacza możliwość posiadania praw i obowiązków. Zdolność prawna obowiązuje od urodzenia, aż do śmierci, jednak nie jest równoznaczna ze zdolnością do czynności prawnych. Osoba fizyczna, która nie ukończyła trzynastego roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych w ogóle, zaś osoba pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem życia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a powyżej osiemnastki jest już pełna zdolność do czynności prawnych.
Zdolność do czynności prawnych można utracić poprzez ubezwłasnowolnienie, które może być całkowite (opiekun) lub częściowe (kurator).
Przyczyn ubezwłasnowolnienia jest kilka, np.: choroba psychiczna, alkoholizm, niedorozwój umysłowy, narkomania, a także inne zaburzenia psychiczne powodujące brak świadomości w kierowaniu swoim postępowaniem.

Jeżeli szukasz informacji na temat prawo cywilne Wrocław to zapraszamy na tę stronę. Znajdziesz tu wiele artykułów poświęconych nie tylko prawu cywilnemu, ale również karnemu, autorskiemu, oraz bardzo dobrych adwokatów.