Opcje binarne – bierz się do gry!

Połączenie nowych rozwiązań technologicznych wraz z rozwojem sektora finansów spowodował powstanie narzędzi umożliwiających inwestowanie środków pieniężnych w różnego rodzaju aktywa. Narzędzie którym są opcje binarne służą do inwestowania w takie aspekty finansów jak:
– pary walutowe ,
– towary,
– akcje,
– indeksy.

Opcje binarne umożliwiają zarobek w wysokości prawie 100% zainwestowanej kwoty w określonym przez inwestora czasie.

Opcje binarne polegają na wybraniu przez inwestora jednej z poniższych opcji:
CALL – opcja ta zakłada, że kurs jego inwestycji wzrośnie. Inwestor określa czas w którym notowania wzrosną. Po tym czasie jeżeli inwestor trafnie przewidzi dany kurs inwestycji – to znaczy jeżeli wartość inwestycji będzie wyższa niż wartość początkowa – inwestor zarobi na całej inwestycji.
PUT – opcja ta zakłada, że kurs jego inwestycji spadnie. Inwestor określa czas w którym notowania wzrosną. Po tym czasie jeżeli inwestor trafnie przewidzi dany kurs inwestycji – to znaczy jeżeli wartość inwestycji będzie niższa niż wartość początkowa – inwestor zarobi na całej inwestycji.

Opcje binarne na rynku finansowym zalecane są dla inwestorów znających reguły rządzące tym rynkiem tak aby każdy inwestor mógł wyciągać właściwe wnioski ze zdarzeń zachodzących na świecie.
Opcje binarne nie pozwalają jednak dokonywać korekt inwestycji oraz nie umożliwiają wcześniejszego wypłacenia inwestowanych środków, dlatego też trzeba bardzo uważać na to co się robi inwestując w opcje binarne które są dostępne u wielu brokerów w Internecie.

Opcje binarne konto demo – to rozwiązanie dla osób nie do końca przekonanych o możliwościach zarobkowych, które niosą za sobą opcje binarne. Za pomocą tego konta możemy dokonać próbnych/testowych inwestycji bez angażowania w inwestycję swoich środków. Do dyspozycji możemy mieć kwotę nawet 50000zł. Kwotę tą możemy dowolnie inwestować, a ewentualna przegrana nie spowoduje poniesienia strat finansowych. Należy również pamiętać, że zyski z inwestycji również nie zostaną wypłacone.