”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tpgeotechnika.pl

Badania gruntu sondami CPT


Transprojekt Geotechnika to firma świadcząca usługi geologiczne i geotechniczne. Jedną z naszych specjalności są badania geologiczne. Wykonujemy badania gruntu w terenie oraz badania laboratoryjne. Oferujemy badanie konsystencji gruntu, wilgotności naturalnej i optymalnej, zawartości węglanów, wytrzymałości na ściskanie, wskaźnika piaskowego, analizy uziarnienia. W ofercie posiadamy również badania geotechniczne na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem, co pozwala nam na szybkie sondowanie CPTU oraz sondowanie CPT. Przygotowujemy również dokumentację geotechniczną.

Zobacz pełną ofertę Transprojekt Geotechnika

”Transprojekt Geotechnika” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Chłapowskiego 29
60-965Poznań
wielkopolskie
Tel.:616394903
NIP: 7831670534
REGON: 301727924


2018 www.leon.info.pl - Content copyright